Visio antaa yrityksellesi syyn olla olemassa

Visio antaa yrityksellesi syyn olla olemassa

Vision ja mission erot? Yritysmaailmassa puhutaan usein yrityksen missioista, eikö? Missio on nykytilaa, eli sillä viitataan olemassa olon syyhyn, tehtävään ja siihen tavoitteeseen, mitä yritys haluaa olla tässä hetkessä ja nyt. Liian vähälle huomiolle mielestäni kuitenkin jää yrityksen visio, vaikka se onkin yksi tärkeimmistä asioista, mikä yrityksillä tulisi olla jo heti alkutaipaleelta lähtien.

Yritysvisiolla tarkoitetaan näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yritys haluaa olla tietyn ajan kuluessa. Mission ja vision ero on siis suuri, vaikka molemmille löytyy selkeä oma paikkansa. Missio on tätä hetkeä, jotain konkreettista, ja visio puolestaan tulevaisuutta ja sitä, mihin yritys haluaa pyrkiä. Visio antaa yrityksellesi syyn olla olemassa.

Visio antaa yrityksellesi syyn olla olemassa

Miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla visio? Visio antaa inspiraatiota ja kertoo tarinaa, jota kohti sinä ja yrityksesi voitte kulkea. Visio antaa meille toivoa, ja ennen kaikkea se vie meitä eteenpäin. Yrityksellä on yleensä halu saada aikaiseksi asioita ja myös onnistua niissä hyvin.

Jotta asiat eivät jäisi pelkiksi unelmiksi, tarvitaan myös tekoja ja aikaa. Teot vaativat tuekseen vision sekä tiedon siitä, minne pyrkiä ja miten. Mielestäni menestyneen yrityksen erottaa keskinkertaisesta yrityksestä se, että ensin mainitulla on selkeä visio, jota kohti pyritään yhteisvoimin ja määrätietoisin askelin.

Visio ilman tekoja on unelmaa.
Toiminta ilman visiota on ajanhukkaa.
Mutta visio ja toiminta yhdessä voivat muuttaa maailmaa.

Visio on unelma jostain suuremmasta

Visioita voidaan nimittää myös unelmiksi. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Ihmisen on tärkeää unelmoida, koska se antaa toivoa jostain suuremmasta. Mutta unelmat ovat niitä vaaleanpunaisia hattarapilviä, joihin olisi kiva päästä kosketuksiin. Visioksi unelma muuttuu silloin, kun siitä tulee konkreettinen päämäärä, jonka saavuttamiseksi ollaan oikeasti valmiita tekemään töitä. 

Menestyneitä ihmisiä ja yrityksiä on tutkittu kautta aikojen. Monet tutkimukset osoittavat, että maailman menestyneimmillä ihmisillä ja yrityksillä on ollut alusta asti selkeä mieleen piirtynyt visio saavuttaa jotain. Sen jälkeen kun he ovat alkaneet elämään ja kulkemaan näitä mielessä selkeinä olevia visioita kohti, he ovat vähitellen oikeasti saavuttaneet päämääränsä. 

Mielestäni mielenkiintoisinta tässä on se, että monet näistä menestyneistä ihmisistä ja yrityksistä ovat jo alkutaipaleelta asti maalanneet mielessään valmiiksi oman voittonsa. Salaisuutena tässä kaikessa on siis se, että yrityksillä on ollut palava usko itseensä ja siihen, että visiot ovat oikeasti saavutettavissa. Kun tavoite ja visio ovat riittävän selkeitä, tavoitteisiin ikään kuin ajaudutaan vahingossa, koska mielemme on tehnyt jo puolet työstä. 

Visio on kartta koko yrityksen toiminnalle. Vahva visio tuo oikeasti tekemällesi työlle merkityksen ja auttaa sinua saavuttamaan jotain suurempaa. Se inspiroi sinua ja työntekijöitäsi siihen oleelliseen eli itse työn tekemiseen. Kun työn tekemiselle on tarkoitus, jaksaa toteuttaa asioita pitkäjänteisesti. Ahkera työ palkitaan ja ennen pitkää visio muuttuu todeksi.

Vahvan yritysvision vaikutukset:

 • Vahva yritysvisio = hyvin suunniteltu ja organisoitu liiketoiminta
 • Tuo tekemälle työlle merkityksen.
 • Luo luottamusta työntekijöillesi.
 • Paras ja toimivin tapa motivoida työntekijöitäsi.
 • Auttaa sinua erottautumaan kilpailijoiden joukosta.

Yrityksesi visiolle siivet strategian avulla

Mielellämme on isompi voima kuin osaamme edes ajatella. Henkilökohtaisesti uskon manifestoitiin ja siihen, että kun uskomme alitajunnassamme oikeasti itseemme ja omiin tavoitteisiimme, voimme tehdä mistä tahansa visiostamme totta. Kaikkeen ei mielemmekään kuitenkaan pysty, vaan visioiden saavuttaminen vaatii myös tekoja. 

Jotta tekemisellämme on oikeasti järkeä, meidän täytyy luoda strategia. Visio toimii liiketoiminnan strategian punaisena lankana. Strategia on yksinkertaistettuna suunnitelma siitä, miten tavoitteeseen mennään. Se vastaa konkreettisesti siihen kysymykseen, miten asiat tullaan saavuttamaan. Meidän on helppo määrittää strategiamme askelmat, kun visiomme ovat selkeät. Strategia siis ohjaa meidän toimintaamme kohti visioitamme.

Esimerkkejä yritysvisioista

Yritysvision tulisi olla selkeä, ytimekäs ja helposti ymmärrettävä. Visio on tiivistelmä yrityksesi tulevaisuudentilasta sekä tavoitteista, joihin haluat yrityksesi kanssa päästä. Tavoitteena on motivoida ja ikään kuin muistutella työntekijöitäsi ahertamaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Visio auttaa sinua houkuttelemaan uusia työntekijöitä tarvittaessa, mutta ennen kaikkea visio auttaa asiakkaat kääntymään puoleesi sekä löytämään rinnallesi samankaltaisia.

Poimin muutamia esimerkkejä tunnettujen yritysten yritysvisioista:

 • Finnair: Visio on luoda asiakkaan kanssa yhdessä hänelle sopiva matkustuskokemus.
 • Marimekko: Visio on olla maailman kiehtovin lifestyle-designbrändi, joka on tunnettu rohkeista kuvioistaan.
 • Fortum: Visio on olla puhtaamman maailman edelläkävijä. 
 • Fiskars: Visio on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.
 • Rovio: Visio on luoda ikivihreä viihdebrändi.
 • Stora Enso: Visio valoisammasta tulevaisuudesta. 

Loppuun haluan sanoa vielä tämän… Sinulla on ollut unelma, jonka vuoksi yrityksesi on syntynyt. Koska tiedät yrityksesi olemassa olon syyn, sinun on helppoa määrittää yrityksellesi visio. Vision pohjalta pystyt laatimaan strategian ja strategiset stepit, joita pitkin kuljet kohti päämääriäsi. Kun toteutat strategiaa onnistuneesti, se auttaa sinua lähemmäs visioitasi. Usko itseesi sekä yrityksesi mahdollisuuksiin. Kova työ palkitaan aina, ja ennen kuin huomaatkaan, visiosi ovat muuttuneet todeksi ja pian ne jalostuvat jälleen mahtavammiksi visioiksi!

***
Nyt tiedät, että visio antaa yrityksellesi syyn olla olemassa.

Jäitkö miettimään jotain tai heräsikö aiheesta lisäkysymyksiä?
Klikkaa ja ota yhteyttä.

P.S. Ollaanhan tuttuja jo Instagramissa?

Scroll to Top