Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Suomen Sisältömedia Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tarkistettu 20.11.2020

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Sisältömedia Oy

PL 6, 70101 Kuopio
Y-tunnus: 3087227-2

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tiia Konttinen, info(at)suomensisaltomedia.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Sisältömedia Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisteriin liittyvä sivusto

suomensisaltomedia.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluista ja tuotteista kertominen
 • Palvelujen ja tuotteiden myynti

Asiakasrekisteriä ylläpidetään seuraavilla perusteilla:

 • Asiakassuhde, esimerkiksi tuotteen tai palvelun oston tai tilauksen yhteydessä saadut yhteystiedot
 • Muu suostumus, esim. verkkosivuston yhteydenottolomakkeella kerätyt yhteystiedot, uutiskirjeen tai ilmaistuotteen tilauksen yhteydessä saadut yhteystiedot tai muu kysytty lupa markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Paikkakunta
 • Yrityksen nimi

Laskutusasiakkailta lisäksi:

 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään:

 • asiakassuhteen syntyessä
 • puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai viestillä (esim. Messenger, Whatsapp)
 • verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
 • verkkosivustolta ladattavan ilmaistuotteen tai uutiskirjeen tilauksen kautta
 • asiakkaan ilmoittaessa yhteystietonsa muutoin

9. Tietojen vastaanottajat

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee pääsääntöisesti vain Suomen Sisältömedia Oy:n työntekijät. Rajatusti rekisterin tietoja käsittelevät yritykset, joilta Suomen Sisältömedia Oy hankkii asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa tarvittavia palveluja. Kaikki nämä yritykset ovat omalta osaltaan sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Yrityksiä ovat:

 • Yritykset, joilta ostamme mainonnan, markkinoinnin ja tuotannon palveluja

Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai tutkimustarkoituksiin. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 • Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan Valmennusverstas-verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.
 • Facebook-pikseli, joka tunnistaa Facebookiin kirjautuneen, Valmennusverstas-verkkosivustolla vierailleen kävijän. Sen ansiosta voit nähdä Facebookissa yrityksemme mainoksen sen jälkeen, jos olet vieraillut verkkosivustolla. Sivuston ylläpitäjälle ei kuitenkaan välity tietoja, kuka sivustolla on käynyt.
 • Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:
  • Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy
  • Typeform kyselylomakkeet
  • Google Forms kyselylomakkeet

11. Evästeet

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu yrityksessämme niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne yritykset, joilta hankimme palveluja, vastaavat rekisterin suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

13. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on avannut viimeisen yrityksen lähettämän sähköpostin tai uutiskirjeen. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Suomen Sisältömedia Oy, PL 6, 70101 Kuopio

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.
 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Suomen Sisältömedia Oy on 2019 perustettu sisältömarkkinoinnin yritys.

Autamme sinua kasvattamaan asiakasmäärää tuottamalla laadukasta tekstisisältöä kotisivuille, yritysblogiin sekä sosiaalisen median kanaviin.

Tiimillämme on kymmenen vuoden kokemus sisällöntuotannosta, markkinoinnista, myynnistä sekä copywritingista.

Referenssit

Palvelut

Sisällön tuottaminen

Uutiskirje markkinointi

Markkinointistrategiat

Markkinointisuunnitelmat

Verkkokurssien konseptoinnit

Verkkokurssien lanseeraukset

Copywriting

Yhteys

Suomen Sisältömedia Oy
PL 6, 70101 Kuopio
Y-tunnus 3087227-2

044 231 4679

Asiakaspalvelu arkisin 9 – 17 info(at)suomensisaltomedia.fi

© Suomen Sisältömedia Oy 

Scroll to Top