Mitä inbound-markkinointi on?

Mitä Inbound-markkinointi on?

Kirjoitin sisältömarkkinoinnista taannoin (pääset lukemaan blogitekstin tästä) ja sivulauseessa mainitsin, että se kuuluu inbound-markkinoinnin alle. Tajusin kuitenkin, että terminä se saattaa olla monelle vieraampi, joten se ansaitsee itselleen oman blogitekstin. Tämä luettuasi saat vastauksen kysymykseen siitä, mitä inbound-markkinointi on.

Markkinointi on jokaiselle yritysmaailmassa työskentelevälle varmasti tuttu asia, joka näkyy päivittäin ympärillämme tavalla tai toisella. Kun markkinointia halutaan tehdä niin, että sillä oikeasti saadaan konkreettisia tuloksia aikaiseksi, täytyy sille asettaa selkeät suuntaviivat. 

Karkeasti voidaankin sanoa markkinoinnin jakautuvan kahteen suuntaan – inbound- ja outbound-markkinointiin. Tässä lyhyesti, miten inbound ja outbound eroavat toisistaan.

INBOUND

 • ”Suostumusmarkkinointi”
 • Asiakkaan ehdoilla ansaitsemalla luottamus
 • Houkuttelee potentiaalisia asiakkaita yrityksen luokse
 • Asiakas lähestyy omaehtoisesti
 • Ratkaisee kuluttajien tarpeet
 • Interaktiivinen asiakkaan kanssa
 • Tuotetaan arvoa tuovaa sisältöä -> yleisön jäsenistä tulee liidejä
 • Mm. verkkosivustot, blogit, sähköposti, some

OUTBOUND

 • ”Keskeytysmarkkinointi”
 • Yrityksen ehdoilla
 • Yritys lähestyy suoraan potentiaalisia asiakkaita
 • Lähestyy viesteillä laajasti kaikkia
 • Yksisuuntaista viestintää
 • Mm. TV-mainokset, mainostaulut, ponnahdusikkunamainokset,
  puhelinmarkkinointi, aikakausilehdet

Inboundia ja outboundia ei kannata kuitenkaan ajatella kilpailevina markkinointimuotoina, vaan molemmille tyyleille löytyy aikansa, paikkansa sekä kohdeyleisönsä.

Pääajatuksena on vain ymmärtää se, että markkinointia voi tehdä monella eri tavalla. Tärkeintä on tietää, mitä tekee ja milloin, sekä kohdentaa yrityksen markkinointi kuten omalle yritykselleen ja kohderyhmälleen parhaaksi näkee. Markkinointi ei ole vakava asia, eikä sitä tarvitse tehdä oppikirjojen mukaisesti.

Voit hyödyntää yrityksesi markkinoinnissa inboundia tai outboundia tai näiden sekoitusta.

Mitä inbound-markkinointi on?

Inbound-markkinointi on markkinointityyli, jossa valta on niin sanotusti asiakkailla. Se on asiakaskeskeistä markkinointia, jossa autetaan asiakasta jo ennen ostotapahtumaa ja luodaan asiakkaaseen luottamus. Inbound saa asiakkaasi tulemaan yrityksesi luokse. 

Pääajatuksena inbound-markkinoinnissa on asiakkaan auttaminen kiinnostavan, lisäarvoa tuovan ja houkuttelevan sisällön avulla. Tavoitteena on siis luoda sinun ja asiakkaasi välille luottamus jo ennen kuin varsinaista ostopäätöstä on edes tehty. 

Oikein tehty inbound-markkinointi tuo sinulle liidejä, mikä taas saa asiakkaasi tulemaan jatkossakin yrityksesi luokse. Inboundissa pyrit ns. vuoropuheluun asiakkaan kanssa ja yrität huomioida hänen tarpeensa henkilökohtaisesti. Inbound-markkinoinnissa otetaan siis huomioon asiakkaan tilanne ja tarve kokonaisvaltaisesti jo heti ensi metreiltä lähtien. 

Inbound-markkinoinnissa ei esimerkiksi pyritä myymään ja tekemään kauppoja heti ensimmäisellä kerralla, kun asiakkaan kohtaa virtuaalisesti tai ihan kasvotusten. Moni meistä, itseni mukaan lukien, haluaa tutustua yrityksen tuotteeseen tai palveluun ennen kuin ostopäätöksen tekee.

Inbound-markkinointi antaa tähän mahdollisuuden ja antaa potentiaaliselle asiakkaallesi tilaisuuden tutustua yritykseesi. Se mahdollistaa luottamuksen rakentumisen sinun ja asiakkaasi välille. Tästä tilanteesta puolestaan hyötyvät molemmat osapuolet, koska parhaassa mahdollisessa tapauksessa syntyy pitkäaikainen asiakassuhde.

Koska inbound-markkinoinnissa asiakas on tyytyväinen ja sitoutunut yritykseesi, voimme puhua interaktiivisesta markkinoinnista, jossa asiakkaasi on muuttunut kumppaniksi ja osallistuu esimerkiksi yrityksesi markkinoimiseen puhumalla yrityksestäsi hyvään sävyyn.

Kun haluat innostaa, osallistaa ja sitouttaa asiakkaasi

Kun haluat innostaa, osallistaa ja sitouttaa asiakkaasi, valitse inbound-markkinointi. 

Helpoin ja kätevin tapa inboundin saloihin on auttaa useita asiakkaita samanaikaisesti. Tämä onnistuu parhaiten, kun sitoutat uusia ja olemassa olevia asiakkaitasi hyödyllisellä ja arvoa tuovalla sisällöllä kaiken kattavasti.

Inbound-markkinoinnissa se onnistuu helposti esimerkiksi somepostauksilla, blogikirjoituksilla ja uutiskirjeillä sekä tarjoamalla ilmaisoppaita tai vaikkapa ilmaisia konsultaatioaikoja. Keskeisenä ajatuksena tulee aina kuitenkin muistaa, että sisällön tulee olla lisäarvoa tuovaa. Pääset lukemaan lisäarvoa tuovasta sisällöstä enemmän tästä sisältömarkkinointiin keskittyneestä blogikirjoituksesta.

Esimerkiksi meillä Suomen Sisältömedialla on käytössä nämä kaikki edellä mainitut inboundin keinot. On ollut hienoa huomata, että asiakkaat ovat hyötyneet meidän tuottamastamme sisällöstä ja että se on auttanut heidät siihen pisteeseen, että ammattilaisen avulle on ollut viimein tarvetta. 

Muista, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat koko ajan. Pysy siis ajan hermolla ja seuraa analytiikkaa. Sisältösi tulee aina mukautua asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Mitä inbound-markkinointi vaatii? 

Onnistuneessa inbound-markkinoinnissa on tärkeää muistaa olla asiakasta varten. Sen edellytyksenä on siis kyetä tunnistamaan asiakkaan tilanne sekä tarpeet mahdollisimman hyvin jo ennen varsinaista ostopäätöstä ja tuoda heille lisäarvoa oheissisällöllä: Onko asiakkaalla ”ostohousut jalassa” vai miettiikö hän vasta tarvetta?

Onnistuneessa inbound-markkinoinnissa asiakaspolku ei lopu ensimmäiseen ostoon, vaan oston jälkeen suhdetta pidetään yllä jatkamalla arvon tuottamista asiakkaalle ja asiakkuutta vaalitaan kohti seuraavaa ostoa. Inbound-markkinointi on jatkuva prosessi, eikä tuloksia saavuteta kertarykäisyllä.

Yksinkertaistettuna inbound-markkinoinnin alkeet:

 • Ymmärrys nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi.
  Huomioi asiakkaasi jo ennen ostopäätöstä. Ymmärrä, miten asiakkaasi toimii ja tee ostopolusta mahdollisimman yksinkertainen.
 • Sisältösuunnitelma. Inbound-markkinoinnin tärkeimpänä keinona on tuottamasi sisältö, kuten uutiskirjeet, blogipostaukset ja somepäivitykset. Sisällön tulee palvella ja tuottaa lisäarvoa nykyisille ja tuleville asiakkaillesi. Sisältösuunnitelma auttaa sinut päämäärääsi. Sisällön tuottamisessa tulee muistaa olla pitkäjänteinen ja systemaattinen.
 • Markkinoinnin automaatio. Markkinoinnin automaatiosta ei turhaan puhuta paljon. Se nimittäin on toimivaa sekä säästää aikaa todella paljon. Ajatuksena on, että sivustolle saapuvat kävijät halutaan saada konvertoitumaan tunnistettaviksi liideiksi. Tämän jälkeen heidät johdatellaan eteenpäin asiakaspolulla. Markkinoinnin automaatio auttaa tunnistamaan ja hoitamaan liidejä puolestasi viemällä olemassa oleville asiakkaillesi henkilökohtaiselta tuntuvaa ja personoitua sisältöä.
 • Analytiikka. Analytiikka auttaa sinua selvittämään, kuinka hyvin inbound-markkinointisi on toiminut. Analytiikasta pystyt seuraamaan, kuinka olet onnistunut, ja mikä parasta, se auttaa sinua oppimaan ja kehittymään yhä paremmaksi.

YDINASIAT INBOUNDISSA…

…KOHDENNETTU SISÄLTÖ
…ANSAITSE ASIAKKAASI LUOTTAMUS
…SITOUTA ASIAKAS, NIIN NYKYISET KUIN TULEVAT
…OLE OSA ASIAKKAASI TARINAA

Täytyy kuitenkin muistaa, että mitään nopeaa puuhaa inbound ei kuitenkaan ole.

Ole siis pitkäjänteinen ja muista, että kova työ palkitaan aina. Yksin sinun ei kuitenkaan tarvitse olla ja tuskailla, sillä markkinoinnin ammattilaisen avustuksella pääset helposti vauhtiin ja saat itsellesi työkalut, joilla pääset haluttuihin tuloksiin.

Kun markkinoinnin ydinajatuksen sisäistää oman yrityksensä kannalta, siitä tulee todella hauskaa puuhaa, joka parhaimmillaan saa aikaan suuria onnistumisen tunteita. Hyödyn näkee konkreettisesti yrityksen laskutettavista tuloista.

***

OTA YHTEYTTÄ

Luodaan yrityksellesi yhdessä toimiva
inbound-strategia
 ja toteutetaan se onnistuneesti!


Scroll to Top